Tomta som Svein Tore Hatløy og Ole Helge Solstad i Åfjorden Eigedom her står på - rett over dei to bustadane som er under bygging - er ei av tre nye tomter dei har fått opsjon på.

Bustadane går unna på Salbuøyra. No vil dei byggje endå fleire

Av May Britt Eide
30.04.2021 08:07

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.