Etter kvart som mørket sneik seg på, var markeringa synleg frå store delar av Høyanger.

Brann varde mot vindkraft

Av Kay-Ole Aven Ullebø
08.10.2021 08:57

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.