Bioingeniør

Høyanger kommune har ledig stilling som:

Bioingeniør 

Ved laboratoriet som er lokalisert ved Høyanger legekontor har vi ledig 100% fast stilling. Laboratoriet er moderne og velutstyrt, og er ein ressurs for legane, helsestasjon, heimesjukepleia og sjukeheimane, både i høve fagleg rettleiing og med utføring av prøvetaking/analyse. 

Kontaktperson: Dagleg leiar legetenesta Tonje Strandos tlf. 992 36 155 

For fullstendig utlysning og elektronisk søknad på 

www.hoyanger.kommune.no 

Søknadsfrist: 22. mai 2022