Bingo i 40 år på Åfjorddalen


Spelegalskap er ukjent her. Ingen satsar over evne, og ingen vinn meir enn dei greier å handtere utan å ta skade av det. «Tap og vinn med same sinn» er oppskrifta. Bingoen på Åfjorddalen er ein god miljøfaktor.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText