Barnehagen i Bjordal har dei siste åra opplevd ein eventyrleg auke i søkarar, og måtte i 2021 utvide frå ein til to avdelingar.

Barnehagen som eksploderte

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
17.06.2022 11:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.