Barnehagen i Bjordal har dei siste åra opplevd ein eventyrleg auke i søkarar, og måtte i 2021 utvide frå ein til to avdelingar.

Barnehagen som eksploderte

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
17.06.2022 11:00

Medan trenden i folketalsutviklinga i Høyanger kommune i årevis har gått ein veg – nedover – har barnehagen i Bjordal opplevd ei eventyrleg auke i søkarar dei siste åra.

I 2021 måtte Bjordal barnehage utvide drifta si – igjen. 18 born fordelt på 24 barnehageplassar skulle gå i barnehagen det kommande året, og etter ei utviding tilbake i 2010, gjekk barnehagen denne gongen opp til to avdelingar.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText