Barne- og ungdomsarbeider

Av Annonse
10.06.2021 07:25 - OPPDATERT 10.06.2021 07:30

Barne- og ungdomsarbeidar  - Bjordal barnehage
 
Bjordal barnehage har ledig 80 % stilling som barne- og ungdomsarbeidar frå 01.08.21 og vikariat i 50 % stilling i tidsrommet 01.08.21 – 31.01.22. Vikariatet kan bli forlenga.
 
Kontaktperson for stillinga: styrar Torunn Haugland på tlf 57714277/95059122 eller oppvekstsjef Stig Engen på tlf 99219366.
 
Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknad via www.hoyanger.kommune.no
 
Søknadsfrist: 24.06.21