Barne- og ungdomsarbeidar

LEDIG STILLING i HØYANGER KOMMUNE:

Barne- og ungdomsarbeidar 

Bjordal barnehage har ledige stillingar som barne- og ungdomsarbeidar.

100 % stilling frå snarast

50 % stilling frå snarast
100 % stilling frå 01.05.22. 

Kontaktperson: styrar Torunn Haugland på tlf. 577 142 77/950 59 122 eller kommunalsjef oppvekst Stig Engen på tlf. 992 19 366. 

Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknad på hoyanger.kommune.no

Søknadsfrist: 23. januar 2022