Førre torsdag auka eit samrøystes kommunestyre i Hyllestad budsjettramma til rehabiliteringa av barnehagen i Hyllestad med 1,7 millionar kroner.

Aukar budsjett­ramma med 1,7 mill

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
11.05.2022 13:21

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.