Før jul vart det kjend at Havyard har planar om å nedbemanne med 100 tilsette ved skipsverftet i Leirvik (biletet) innan hausten 2021, samstundes med at drifta vart lagt om.

62 av 100 Havyard-tilsette har funne andre jobbar

Av May Britt Eide
30.03.2021 09:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.