Med faklar og banner var rundt 50 personar samla for å protestere mot vindkraftplanane i ytre Sogn.

50 protesterte mot vindkraftplanar

Av Anne Lene Hansen
16.02.2021 11:58

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.