Lokale nyhende frå Ytre Sogn 20. mai 2018
Ytre Sogn 20. mai 2018

Målet med undersøkinga er å få ei betre oversikt over kven som brukar Stølsheimen. Her er vi på Brydalseter, med lett tilkomst frå Ortnevik. (Foto: Anbjørg Nornes/ Stølsheimen verneområdestyre)

Vil vite meir om Stølsheimen

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 7. juli 2017

Stølsheimen verneområdestyre ynskjer å vite meir om friluftslivet i og rundt landskapsvernområdet. Difor vil dei i sommar gjennomføre ei undersøking blant dei besøkjande.

–Svara vi får inn skal brukast når vi skal lage besøksstrategi for Stølsheimen, seier forvaltar Anbjørg Nornes.

Målet med undersøkinga er å få ei betre oversikt over kven som brukar området, kor dei går, kva dei gjer og – ikkje minst – kva forventningar folk har til dømes til stimerking, klopping av blaute parti og informasjon.

– Dette vil gje styret eit betre grunnlag for å tilretteleggje området til det beste for både folk, natur og verdiskaping i bygdene. No er sjansen for å delta og fortelje vernemyndet kva folk set pris på, seier Nornes.

Les meir i Ytre Sogn fredag!

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå kultur
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord