Lokale nyhende frå Ytre Sogn 20. oktober 2020
Ytre Sogn 20. oktober 2020

Vil koste 15,4 mill å rehabilitere lågbygget

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 21. september 2020

Rehabiliteringa av lågbygget til Høyangerhallen kan bli 6-7 millionar kroner dyrare enn det som har vore budsjettert med.

Auka prisar i marknaden og nye brannsikringstiltak er blant årsakene til at prisen no er komen opp i 15,4 millionar kroner. I fjor vart taket på høybygget teke, og no står lågbygget for tur. I utgangspunktet var det sett av 9 millionar kroner til å bytte ut tak, samt å oppgradere garderobar. Sidan har kommunen henta inn tilbod på arbeidet, og utifrå pris og kvalitet valde dei å gå for det til 13,2 millionar kroner.

Kommunestyret vart orientert om dette i møtet torsdag.– Medan vi har arbeidd med planane har vi stilt ein del kritiske spørsmål, blant anna når det gjeld branntryggleiken. Vi ser at det kan vere fleire tiltak som bør vurderast å ta med når ein likevel skal rehabilitere denne delen av hallen, seier prosjektleiar Bjørn Berstad i Høyanger kommune til Ytre Sogn.Det første omfattar varsling, både i høve til dei som er inne i hallen og opp mot alarmsentralen.– I dag må til dømes dei som er i hallen varslast over høgtalaranlegget. Det er ikkje ideellt, påpeiker han.

Når det gjeld rømmingsvegar trekk han spesielt fram døra oppe, bak tribuna.– Den fører ut på taket, og derifrå må ein hoppe ned – tre meter – for å kome seg vekk. Vi føreslår difor å flytte rømmingsdøra, byggje ein landgang bortetter taket, der ein til slutt kjem seg ned ei trapp. 

Dette har åleine ein kostnad på 600 000 kroner. Les meir i neste Ytre Sogn!

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå politikk
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord