Lokale nyhende frå Ytre Sogn 21. januar 2020
Ytre Sogn 21. januar 2020

– Dette stykket konglomerat er grunnen til at vi no ønskjer å etablere ein UNESCO Global Geopark i ytre Sogn, sa Franziska Rüttimann - avdelingsdirektør for Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad - då ho informerte kommunestyret i Høyanger om planane. Her er ho saman med Per Arne Tveit frå HAFS regionråd.

Vil ha Høyanger med på geopark-samarbeid

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 8. november 2019

– Høyanger bidreg med sjølve «botnen» i parken, i geologisk forstand, og er viktig å ha med, seier Franziska Rüttimann, avdelingsdirektør for Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad.

Denne veka var ho – saman med Per Arne Tveit frå HAFS regionråd – invitert til kommunestyremøtet i Høyanger for å fortelje om planane til Hyllestad og dei andre HAFS-kommunane Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen om å søkje om godkjenning som UNESCO Global Geopark, som er eit område som har ein geologisk arv av unik internasjonal betydning. Og no vil dei også ha med Høyanger.

– I forprosjektet som nyleg vart lagt fram i regionrådet vert det understreka frå geologar – med universitetsprofessor Haakon Fossen i Bergen i spissen – at den vestlege delen av Høyanger er viktig å ha med i geoparken fordi den representerer den underste delen – grunnfjellsdelen – av det geografiske biletet som parken bør dekke. Den er viktig for å forstå opphavet til fjellkjeda, sa Rüttimann og viste til at langs Sognefjorden – både aust og vest for Lavik – er fjellet godt representert.

I planane om ein geopark ligg blant anna eit senter, der ein finn hovudinformasjonen om innhaldet i den. Den vil vere bemanna heile året, med tre stillingar. I senteret ser ein også føre seg ei utstilling og eventuelt ein butikk med lokale produkt.

– I tillegg blir det såkalla episenter i alle kommunane som er med, gjerne i tilknyting til butikkar, hotell eller liknande. Der vil ein finne informasjon om det som er å sjå i den aktuelle kommunen. I Høyanger kommune er til dømes Lavik, Vadheim og Høyanger naturlege stader å møte geoparken på denne måten. Likeeins på eigne infostasjonar langs E39 og Fv55, sa Rûttimann.

Les meir i neste utgåve av Ytre Sogn!

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå næring
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord