Lokale nyhende frå Ytre Sogn 20. oktober 2020
Ytre Sogn 20. oktober 2020

Til våren satsar Vadheim Akvapark på å starte bygginga av Bygg C, som vil innehalde nytt postsmoltanlegg, inne på Vadheim Næringspark sitt område. - Vi snakkar om fire nye arbeidsplassar i tillegg til dei fire vi har i dag, tilknytta anlegget vårt i sjøen, seier Sturle Skeidsvoll til Ytre Sogn.


Vadheim Akvapark satsar på byggjestart til våren

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 15. oktober 2020

Første byggjesteg i Vadheim Akvapark sitt nye landbaserte oppdrettsanlegg er no oppfinansert. – Vi satsar på å kome i gang til våren, seier Sturle Skeidsvoll til Ytre Sogn.

Og dei kjem til å byrje med postsmolt.– Det inneber at vi kjøper inn fisk på 100 gram, som vi har i kar på land til dei er 500 gram. Sidan vert dei sett ut i sjø til dei er klare til å slaktast, seier Sturle Skeidsvoll, som er styreleiar i Vadheim Akvapark, til Ytre Sogn.– I dag har vi 5,5 konsesjonar på laks og aure, og har difor stor eigeninteresse i å starte opp slik produksjon. I tillegg blir det også til eit par kundar.Første byggjesteget vil gje fire nye arbeidsplassar, som er dobbelt så mange som selskapet har i dag, knytt til anlegg i sjø.Det var i fjor haust at selskapet fekk løyve til produksjon av inntil 6000 tonn fisk i nytt, landbasert anlegg i næringsparken i Vadheim.Etter det Ytre Sogn erfarer vil investeringar kome opp i totalt 800 millionar kroner. Av dette utgjer postsmoltanlegget 20-25 prosent, altså minst 150 millionar kroner. Det siste er no oppfinansiert.– Aller Aqua går sjølv tungt inn, i tillegg til ein del samarbeidspartnarar, seier Skeidsvoll.Les meir i neste Ytre Sogn!

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå næring
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord