Lokale nyhende frå Ytre Sogn 14. august 2020
Ytre Sogn 14. august 2020

2019 har byrja slik 2018 slutta for Atle Bjordal (biletet) og hans A og J Bjordal AS. - Vi har i alle fall arbeid til godt utpå hausten, seier han til Ytre Sogn.

Tener gode pengar på kraftutbygginga

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 30. april 2019

Maskinentreprenøren A og J Bjordal AS på Høyanger sørside tenar framleis gode pengar på kraftutbygginga som pågår på Østerbø.

– Den er mykje av forklaringa på auke, ja. Likeeins utbygginga hos Osland Settefisk på Sørebø, som er rett ved Østerbø. Dei to byggjeprojekta heng jo litt i saman, i og med at steinen vi tek ut frå tunnelane som vert bygd i tilknyting til kraftverket, blir nytta til utfylling på området til Osland Settefisk, for å byggje ny stor produksjonshall. Så det var i hovdusak desse to prosjekta som gav inntektsauken i fjor, seier Atle Bjordal, som er dagleg leiar for A og J Bjordal AS, til Ytre Sogn.

I 2018 hadde bedrifta som held til i Bjordal 14,9 millionar kroner i inntekter, som er ein auke på 5,6 millionar kroner – eller 60 prosent – samanlikna med året før. Då var inntektene på 9,3 millionar kroner.

I same perioden nesten dobla årsresultatet seg, frå 958 000 kroner i 2017 til nærmare 1,8 millionar kroner i 2018.

Les meir i siste utgåva av Ytre Sogn!

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå nyhende
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord