Lokale nyhende frå Ytre Sogn 19. mars 2018
Ytre Sogn 19. mars 2018

Sommarjobb for ungdom i Høyanger kommune

Høyanger kommune tilbyr ungdom mellom 16 – 17 år sommarjobb
i to veker sommaren 2018.

Kun ungdom med heimstad i Høyanger kommune kan bli tildelt
sommarjobb. Utvelging skjer etter alder.

Søknaden må innehalde:
• Fødselsdato
• Tidsrom ein ønskjer å arbeide
• Telefonnr.

Søknadsfrist 12.04.18

Søknad via vårt elektroniske søknadsskjema på
www.hoyanger.kommune.no eller pr. post til Høyanger kommune,
postboks 159, 6991 Høyanger.

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord