Lokale nyhende frå Ytre Sogn 23. april 2018
Ytre Sogn 23. april 2018

Røktar matfisk

Osland Havbruk er i stadig vekst og utvikling og søkjer ny medarbeidar:

Arbeidsoppgåver
• Drift og vedlikehald av sjølokalitetane
• Overvaking og rapportering

Kvalifikasjonar
• Fagbrev innan akvakultur eller relevant erfaring
• Båtkyndig med praktisk erfaring
• Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
• Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
• Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

Vi tilbyr
• 100 % fast stilling
• Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
• Konkuransedyktige betingelser
• Gode forsikring og pensjonsordningar
• Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar

Kontakt Produksjonsleiar Eva Ynnesdal 975 51 709  eva@osland.no

Søknadsfrist: 27. april.  Send søknad og CV til:eva@osland.no

Lokal produksjon
Heile produksjonen av laks og aure frå rogn til mat  skjer i lokalmiljøet. Derifrå går vegen ut i den store verda.

Team Osland
Vi har ein flott gjeng tilsette med kunnskap og engasjements om legg stoltheita si i å produsere sunn og god mat.

Berekraftig matproduksjon
Omsyn til miljø og berekraftig drift er viktig for oss. Vi jaktar stadig måtar å gjere ting endå betre på.

osland.no/jobb

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord