Lokale nyhende frå Ytre Sogn 20. oktober 2020
Ytre Sogn 20. oktober 2020

Miljøkoordinator

Høyanger kommune har følgjande stilling ledig:

Miljøkoordinator

100% prosjektstilling i eitt år frå snarast med høve til forlenging ved forlenga prosjektmidlar.

Stillinga vil i hovudsak vere retta mot aldersgruppa 13-25 år der fokus vil vere å styrke arbeidet mot utsett ungdom. Kommunen har både ungdomsskular og vidaregåande skular og ein vil ha fokus på å vere tilstades der ungdomane er, av den grunn må ein pårekne noko arbeid på kveldstid og i helgar. Naturlege samarbeidspartar er m.a. SLT koordinator, skulehelsetenesta, skulane, miljøkoordinator, kommunepsykolog og politiet.

Kontaktperson: Inger Johanne Walsvik Berge tlf 97 99 89 76

For stillinga gjeld: relevant høgskuleutdanning evt lang erfaring kan kompenserer for utdanningkrav.

Søknadsfrist: 01.november 2020

 Sjå www.hoyanger.kommune.no for fullstendig utlysning og elektronisk søknad på stillingane.

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord