Lokale nyhende frå Ytre Sogn 7. august 2020
Ytre Sogn 7. august 2020

IKT-konsulent

Bli med og sikre morgondagens løysingar for Høyanger kommune! 

Vi skal  legge til rette for god service og brukarstøtte til alle tilsette i kommunen og vi søkjer etter IKT konsulent i 100% stilling.

Høyanger kommune har som mål å jobbe smartare og utnytte alle IKT-verktøy optimalt. Vi skal ha fokus på gevinstrealisering og kva endringsprosessar som er naudsynt for ei meir effektiv, digital kvardag. Vi skal ha digitale tenestar som er enkle å bruke, effektive og pålitelige for både tilsette og innbyggarar.

For fleire opplysningar om stillinga:  personalsjef Arnvid Hovland på tlf 99206457

Søknadsfrist: 16.08.20

For meir informasjon om stillinga:  www.hoyanger.kommune.no

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord