Lokale nyhende frå Ytre Sogn 19. januar 2019
Ytre Sogn 19. januar 2019

Ferievikarar helse og omsorg

Høyanger kommune søkjer etter ferievikarar innan:
• institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim)
• open omsorg (Høyanger, Lavik og Sørsida)
• i tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Vi treng følgjande stillingsgrupper:
Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, sjukepleiestudentar, miljøarbeidarar og assistentar.

Minste alder er fylte 18 år. Søkjarar til open omsorg må ha førarkort. Søkjarar som har vore i ferievikariat tidlegare, og som kan arbeide minimum 6 veker samanhengande vil verte prioriterte. Politiattest må leggast fram ved tilsetting.
Løn etter tariff – sjukepleiestudentar vert løna utifrå kor langt ein er kome i studiet.

Søknaden må innehalde opplysningar om:
• tidsrommet du kan arbeide og kvar du primært ønskjer å arbeide.
• utdanning og evt. praksis
• telefonnummer/mailadresse du kan treffast på

Kontaktpersonar:
Høyanger sjukeheim: institusjonsleiar Sonja Myrekrok tlf. 992 19328
Kyrkjebø sjukeheim: institusjonsleiar Oddny Sørestrand, tlf. 992 19361
Open omsorg Høyanger: einingsleiar Oddveig Eide, tlf. 992 19305/ass.einingsleiar Kari Dale 992 19315
Open omsorg Lavik: einingsleiar Einar Hogrenning, tlf. 992 19324
Open omsorg Sørsida: einingsleiar Monica Dåvøy, tlf. 992 19326
Sentralkjøkkenet: kjøkkensjef Rønnaug Meek, tlf. 577 11658

Søknadsfrist: 31.januar 2019

Søknad via vårt søknadssenter på www.hoyanger.kommune.no

Merk søknad med sak 19/15

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord