Lokale nyhende frå Ytre Sogn 20. januar 2018
Ytre Sogn 20. januar 2018

Ferievikarar – helse og omsorg

Ferievikarar – helse og omsorg

Høyanger kommune søkjer etter ferievikarar innan:

  • institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim)
  • open omsorg (Høyanger, Lavik og Sørsida)
  • sentralkjøkkenet

i tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Vi treng følgjande stillingsgrupper:

Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, sjukepleiestudentar, miljøarbeidarar og assistentar.

Minste alder er fylte 18 år. Søkjarar til open omsorg må ha førarkort. Søkjarar som har vore i ferievikariat tidlegare, og som kan arbeide minimum 6 veker samanhengande vil verte prioriterte.

Løn etter tariff – sjukepleiestudentar vert løna utifrå kor langt ein er kome i studiet.

Søknaden må innehalde opplysningar om:

  • tidsrommet du kan arbeide og kvar du primært ønskjer å arbeide.
  • utdanning og evt. praksis
  • telefonnummer/mailadresse du kan treffast på

Kontaktpersonar:

Høyanger sjukeheim:            institusjonsleiar Sonja Myrekrok tlf. 992 19328

Kyrkjebø sjukeheim:              institusjonsleiar Oddny Sørestrand, tlf. 992 19361

Open omsorg Høyanger:      einingsleiar Oddveig Eide, tlf. 992 19305/ass.einingsleiar Kari Dale 992 19315

Open omsorg Lavik:              einingsleiar Einar Hogrenning, tlf. 992 19324

Open omsorg Sørsida:          einingsleiar Monica Dåvøy, tlf. 992 19326

Sentralkjøkkenet:                  kjøkkensjef Rønnaug Meek, tlf. 577 11658

Søknadsfrist: 15.februar

Søknad via vårt søknadssenter på www.hoyanger.kommune.no. Merk søknad med sak 18/33.

 

 

 

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord