Lokale nyhende frå Ytre Sogn 12. desember 2017
Ytre Sogn 12. desember 2017

Driftsoperatør matfisk

Osland Havbruk er i stadig vekst og utvikling og søkjer ny medarbeidar:

Driftsoperatør matfisk

Arbeidsoppgåver
•Drift og vedlikehald av sjølokalitetane
•Overvaking og rapportering

Kvalifikasjonar
•Fagbrev innan akvakultur eller relevant erfaring
•Båtkyndig med praktisk erfaring
•Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
•Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
•Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

Vi tilbyr
•100 % fast stilling
•Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
•Konkuransedyktige betingelser
•Gode forsikring og pensjonsordningar
•Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar

Kontakt: Produksjonsleiar Eva Ynnesdal 975 51 709 eva@osland.no

Søknadsfrist: 15. desember

Send søknad og CV til: post@osland.no

Lokal produksjon
Heile produksjonen av laks og aure frå rogn til mat skjer i lokalmiljøet. Derifrå går vegen ut i den store verda

Team Osland
Vi har ein flott gjeng tilsette med kunnskap og engasjement som legg stoltheita si i å produsere sunn og god mat.

Berekraftig matproduksjon
Omsyn til miljø og berekraftig drift er viktig for oss. Vi jaktar stadig måtar å gjere ting endå betre på.

www.osland.no/jobb

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord