Lokale nyhende frå Ytre Sogn 20. mai 2018
Ytre Sogn 20. mai 2018

Byggesakshandsamar

Tenesteområde plan og utvikling er organisert i to einingar, plan og forvaltning og drift og vedlikehald. Vi er lokalisert med arbeidsstad i moderne kontorlokale i det nyleg renoverte Høyanger rådhus.Tenesteområdet har stor aktivitet med mange spanande prosjekt på gang og vil vere involvert i fleire utviklingsprosjekt dei næraste åra. Arbeidsmiljøet er godt og vi vektlegg å arbeide i samansette tverrfaglege team. Vi ynskjer å styrke kompetansenivået innan byggesak, miljø og friluftsliv og har ledig 100% stilling som:

Byggesakshandsamar

Til stillinga ligg sakshandsaming byggesak samt andre arbeidsoppgåver innan plan og forvaltning.

Kontaktperson:  leiar tenesteeining plan og forvaltning Jostein Nyland tlf 57 71 15 31/992 19 390.

For fullstendig utlysning og elektronisk søknad på www.hoyanger.kommune.no

Søknadsfrist: 22.05.18

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord