Lokale nyhende frå Ytre Sogn 18. oktober 2018
Ytre Sogn 18. oktober 2018

Driftsteknikar settefisk

Osland Settefisk er dotterselskap til Osland Havbruk. Produksjonen vår er på nytt og moderne settefiskanlegg
(RAS) på Sørebø og Midtneset i Høyanger kommune samt Sygna på Leikanger.
Vi har konsesjon på 8,5 mill. smolt, og er i dag 15 tilsette.

Osland Settefisk er i stadig vekst og utvikling og søkjer ny medarbeidarar:

Driftsteknikar settefisk RAS anlegg avd. Sørebø

Arbeidsoppgåver
• Fôring og stell av fisk
• Drift av RAS anlegg
• Dagleg vedlikehald/reinhald av utstyr
• Teknisk tilsyn
• Journalføring og rapportering
• Stillinga inngår i vaktturnus

Kvalifikasjonar
• Fagbrev/utdanning innan akvakultur/anna relevant fag
• Erfaring med RAS anlegg / prosessteknologi
• Teknisk og biologisk forståing
• Strukturert
• Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
• Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
• Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

Vi tilbyr
• 100 % fast stilling
• Interessant jobb i godt arbeidsmiljø
• Moderne anlegg og utstyr
• Utfordrande arbeidsoppgåver
• Sikker arbeidsplass i framtidsretta bransje
• Konkurransedyktige betingelsar og gode pensjonsordn

Kontakt
Driftsleiar Kjetil Rørtveit 416 84 036
kjetil@osland.no

Søknadsfrist:
20. oktober

Send søknad og CV til:
kjetil@osland.no

osland.no/jobb

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord