Lokale nyhende frå Ytre Sogn 26. februar 2018
Ytre Sogn 26. februar 2018

Rettleiar NAV Dale i Sunnfjord

NAV   6963 DALE I SUNNFJORD

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette
Rettleiar NAV Fjaler – NAV

Fjaler kommune har om lag 2850 innbyggarar og utgjer ein del av HAFS-regionen med eit samla folketal på om lag 10500. Vi har mange varierte og godt organiserte fritidstilbod innan kultur og idrett, samt gode skular og sørvistilbod. UWC og Dalsåsen kunstnarsenter har i mange år tilført Fjaler kommune internasjonale impulsar.

NAV Fjaler har 6 tilsette med ansvar for statlege- og kommunale arbeids- og velferdstenester. Vi samarbeider tett med dei andre NAV-kontora i regionen.

Vi har ledig 100 % mellombels stilling som rettleiar (Rådgjevar kode 1434) til 31.12.18, med moglegheit for forlenging

Arbeidsoppgaver

Rettleiing og oppfølging av brukar med fokus på arbeid og aktivitet
Støtte opp dialog og prosess mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar
Vi tek atterhald om endring i arbeid- og ansvarsområdet. Du må rekne med å måtte utføre dei oppgåvene som til ei kvar tid er naudsynte for at kontoret og regionen skal imøtekomme brukarane sine behov

Kvalifikasjoner

3-årig utdanning frå høgskule eller universitet.
Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
God skrifteleg og munnleg framstillingsevne
God kjennskap til bruk av IKT-verktøy

Personlige Egenskaper

Handterer eit vidt spekter av arbeidsoppgåver
Har kompetanse eller erfaring innan rettleiing-, motivasjons- og endringsarbeid
Er fleksibel, løysingsdyktig og har gode samarbeidsevner
Har evne til å ta ansvar og arbeide strukturert

Vi tilbyr

Spanande og meiningsfylte arbeidsoppgåver
Eit aktivt og engasjert arbeidsmiljø
Eit høgt fagleg nivå med dyktige og positive kollegaer
Fleksibel arbeidstid
Løn som rådgjevar kode1434 i lønnsspennet frå kr. 416 000 til 451 300 brutto pr. år, statleg tilsetting.
Gode pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (det blir trekt 2 % frå lønna)
Vi gjer merksam på av CV blir brukt i utvida søkjarliste. Vitnemål og attestar skal takast med på eit eventuelt intervju

Kontaktinformasjon
Toril Rysjedal Bygnes, NAV-leiar, 95087066, toril.rysjedal.bygnes@nav.no

Arbeidssted: Dale i Sunnfjord

*Arbeids- og velferdsforvaltningen
Stillingsnummer: 1429-2018-01-5 (Oppgis ved kontakt med NAV)

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&q=NAV+Fjaler&rpp=50&rv=al&sort=akt&ID=9702332

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord