Lokale nyhende frå Ytre Sogn 4. juni 2020
Ytre Sogn 4. juni 2020

I samband med møtet i Lavik sist veke tok planutvalet seg tid til ei synfaring i Prestmarka.

Opnar for større tomter i Prestmarka

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 9. mars 2020

Politikarane Høyanger opnar no for å utvide tomtene i det kommunale bustadfeltet Prestmarka i Lavik.

Då planutvalet tysdag var på synfaring fekk dei blant anna sjå den ferdige grunnmuren på den førebels einaste tomta som er seld til no. Bustadfeltet stod ferdig opparbeidd i 2016.
Ordførar Petter Sortland (Ap) kunne fortelje at fleire har vore i kontakt med kommunen om tomter i bustadfeltet, men at det som held dei tilbake er storleiken på dei.

– Hadde tomtene vore større hadde det vore meir interessant for dei å byggje, sa han.

Feltet inneheld i alt 19 tomter på opptil 750 kvadratmeter. Både han og Geir Helge Østerbø (Sp) meiner at dei bør kunne aukast med i alle fall 100 kvadratmeter. Det kan ein få til med å redusere til 17 tomter.

– Om feltet inneheld 17 eller 19 tomter er det same. Det viktigaste er at dei framstår attraktive, slik at fleire vil byggje, sa Østerbø.

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå politikk
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord