Lokale nyhende frå Ytre Sogn 2. juni 2020
Ytre Sogn 2. juni 2020

Får 50 000 kr til trafikkaktivitetar


Publisert: 13. mai 2020

Saka om tilskot til trafikktryggleiksaktivitetar er no handsama av Trafikktryggingsutvalet og Hovudutval for samferdsel og mobilitet. Vestland fylkeskommune fekk inn i alt 28 søknader, og alle har fått tilsagn om heile eller delar av beløpet. Blant dei er Høyanger kommune, som no får 50 000 kroner til Tryggleiksveka og markering av Refleksens dag. Det var også summen dei søkte om.


Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord