Lokale nyhende frå Ytre Sogn 4. juni 2020
Ytre Sogn 4. juni 2020

Endra framdrift for ny ambulanseplan

Publisert: 11. juli 2019

Sogn Avis melder at arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde tek lengre tid enn fyrst tenkt.

Administrerande direktør Arve Varden i Helse Førde opplyser at utkastet til ny plan er tenkt sendt på høyring 26. september, og at planen venteleg vert slutthandsama på styremøtet 16. desember i år.

– Helse Førde er klar over at denne planen er viktig for kommunane og innbyggjarane. Me vonar tidsplanen me no legg opp til vil gje rom for ryddige prosessar ute i kommunane og at føretaket får tilstrekkjeleg med tid til å vurdera innspela som kjem.

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord