Lokale nyhende frå Ytre Sogn 4. juli 2020
Ytre Sogn 4. juli 2020

Aina Drage frå Høyanger tok til som mobbeombod hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune i august 2018.

Mobbeombodet får fortsetje

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 4. juni 2019

Hausten 2018 fekk Sogn og Fjordane eit mellombels mobbeombod for born i barnehage og grunnskule. No har fylkestinget bestemt at ordninga skal forlengast ut 2020.

Mobbeombodet hjelper born, elevar og foreldre med å få oppfylt retten til eit trygt og godt læringsmiljø i barnehage og grunnskule. Aina Drage frå Høyanger tok til som mobbeombod hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune i august 2018, og er i dag aktiv i heile fylket. Ordninga skulle først vare ut 2019.

– Eg er glad for dette, det er viktig at politikarane ser kor naudsynt arbeidet er, seier Aina Drage, mobbeombod i Sogn og Fjordane, i ei pressemelding.

Nasjonal ordning

Ordninga er nasjonal, og er eit spleiselag der staten og fylkeskommunane deler på kostnadane.
Der elevar i vidaregåande skule har hatt sitt elev- og lærlingeombod i fleire år, får no dei yngre hjelp til få eit godt psykososialt læringsmiljø. Mobbeombodet jobbar med å førebyggje mobbing, følgje opp konkrete saker og vere tilgjengeleg som ein samtalepart for born, unge og foreldre og føresette.

– Engasjementet veks, og meldingane om mobbing kjem både frå barnehagar og frå alle årstrinn i grunnskulen. Det er allereie mange som nyttar tilbodet, som også gir viktig kompetanseheving i barnehage og skule, seier Drage.

Evaluering i 2020

Prøveordninga skal evaluerast før juni 2020, og etter dette vil Kunnskapsdepartementet avgjere korleis mobbeomboda skal knytast til dei nye fylkeskommunane. Hordaland har allereie eit fast mobbeombod. Når Vestland fylkeskommune er ein realitet i 2020, ser ein for seg at Aina Drage vil fortsette å ha dagens Sogn og Fjordane som arbeidsområde ut året.

Forlenginga av ordninga vart samrøystes vedtatt av fylkestinget.

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå nyhende
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord