Lokale nyhende frå Ytre Sogn 22. juli 2019
Ytre Sogn 22. juli 2019

Lars Kjetil Skeie, leiar i LO Ytre Sogn, fortel at fleire tillitsvalde har opplevd å få spørsmål rundt Palestina-engasjementet deira. –Vi meiner difor at det er viktig å få forklart dette standpunktet for folk, seier han til Ytre Sogn.

LO i Ytre Sogn held temakveld

Journalist: Arvid Fimreite | Publisert: 20. november 2018

–Dette er eit arrangement vi steller i stand fordi vi opplever at mange av medlemane våre ikkje forstår bakgrunnen for at LO og fagrørsla støttar opp om folket i Palestina si sak, seier leiar Lars Kjetil Skeie i LO Ytre Sogn .

Om kvelden torsdag 22. november inviterer dei til open temakveld på Øren Hotel i Høyanger om situasjonen i Palestina. Sara Bell, som er leiar for Fagforbundet i Bergen, deltek på temakvelden.
– Ho er kjend for fleire av våre tillitsvalde, etter å ha delteke på fleire arrangement i regi av både Fagforbundet og LO her i fylket tidlegare, og ho er kjend som ein kapasitet på dei sakene ho engasjerer seg i. Så oppmodinga til folk er at dette bør ein setje av tid til å få med seg, seier Lars Kjetil Skeie, leiar i LO i Ytre Sogn.

Les meir i dagens Ytre Sogn

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå politikk
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord