Lokale nyhende frå Ytre Sogn 24. november 2020
Ytre Sogn 24. november 2020

- Spora i dette landskapet viser heile produksjonen, frå regnet kjem nedover fjella, til aluminium vert skipa ut fjorden, seier Arlen Bidne (t.v.) i Vestland fylkeskommune, som i førre veke var på synfaring i Høyangerfjella, Med på den var blant andre ordførar Petter Sortland (t.h.).

Kraftutbyggingslandskapet i Høyanger er eitt av 21 utvalde

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 2. november 2020

Kraftutbyggingslandskapet i Høyanger er eitt av 21 område i tidlegare Sogn og Fjordane som Vestland fylkeskommune føreslår bør få status som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.- Vi meiner at landskapet i Høyangerfjella, som viser ulike stadier av kraftutbygging – og som er grunnlaget for etableringa av tettstaden – har ein veldig høg kulturhistorisk verdi. Difor arbeider vi no for at det skal vere med i det såkalla KULA-registerert, i regi av Riksantikvaren, seier seniorrådgjevar Arlen Bidne ved kulturavdelinga i Vestland fylkeskommune til Ytre Sogn.I samband med dette arbeidet har dei no innspelsmøte med kommunar med område som dei meiner bør få denne statusen. Det inneber også synfaring i dei aktuelle områda, og i førre veke var turen komen til Høyanger.Dette kartutsnittet viser det føreslåtte området i Høyangerfjella.

– Målet er å få oversikt over alle slike område i landet, for å bidra til meir kunnskap og medvit i kommunane og gje tydelege – og tidlege signal – frå kulturminneforvaltninga, seier Bidne og utdjupar: – Vi får vise fram verdiane i landskapa, og seie noko om korleis vi meiner dei bør takast vare på.Ho understrekar at det ikkje er snakk om å verne eller frede område, men at det altså skal nyttast som kunnskapsgrunnlag for arealforvaltning.Andre område i ytre delar av Sogn som er med på den føreslåtte lista deira er:

* Turismelandskapet i Balestrand og Vangsnes i Sogndal og Vik kommunar

* Gulatinget i Gulen kommune 

* Kvernsteinlandskapet i Hyllestad kommuneLes meir i neste Ytre Sogn!

Dei menneskelege spora etter utbygginga i Høyangerfjella er tydelege.
⇐ Til framsida ⇐ Meir frå kultur
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord