Lokale nyhende frå Ytre Sogn 21. oktober 2018
Ytre Sogn 21. oktober 2018

Rådmann Bente Nesse gjer framlegg om at Hyllestad skal ha ordførar i 80 prosentstilling.

Føreslår ordførar i 80 prosent stilling

Journalist: Rune Sviggum | Publisert: 21. november 2017

Rådmann Bente Nesse føreslår i sitt framlegg til budsjett for neste år at Hyllestad skal ha rådmann i 80 prosentstilling. Kommunestyret fekk  klar melding om at det blir tunge tak.

Det er lagt inn godtgjersle til ordførar i 80 prosentstilling. Ein reduksjon på 20 prosent vil utgjere rundt 150 000 kroner.

Per no er det ordførar i 100 prosent og rådmann i 100 prosent. Ein har kontor- og personalsjef i 100, sakshandsamar løn og personal 80 prosent, sekretær i ekspedisjon 110 prosent, 90 pluss 20, to personar.

Samla årsverk i sentraladministrasjonen er 2,9, då er ikkje rådmann og ordførar rekna med.

Les meir i Ytre Sogn

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå politikk
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord