Lokale nyhende frå Ytre Sogn 24. november 2020
Ytre Sogn 24. november 2020

Annonsering

Ytre Sogn har svært låge annonseprisar og solid dekningsgrad i vårt nedslagsfelt.

Vi er ei fleksibel lokalavis, også når det kjem til annonsering. Ta kontakt for å finne gode løysingar og for å få eit godt pristilbod, både på papir og på nett. Faste avtalar og fleire innrykk gir gode rabattar.

Alle spørsmål knytt til annonsering kan stillast til Marianne Taule på marianne.taule@ytresogn.no eller telefon 57 71 45 90.

⇒ Send inn annonse
⇒ Send inn oppslag
⇒ Send inn til spalta «Ytresogningar»
⇒ Send inn til stilling ledig

Tekniske spesifikasjonar for nettannonsering

ytresogn.no godtar bildeannonser i .jpg og .gif format i tillegg til html5-annonser levert som iframe-kode. For annonseplass 5, 6 og 9 (banner mobil) må html5-annonser dynamisk tilpasse seg den responsive layouten med gradvis minkande breidde, eller ha ei fast breidde på 300px.

Ytre Sogn tar atterhald om at for store annonser kan bli komprimerte før publisering. Hald filstorleiken nede.

 

Modul 1 og 2: Toppbanner/botnbanner framside

– Visning på skjermar med ei breidde lik eller større enn 1025px.

– Format: 980px x 150px til 300px

Modul 3 og 4: Toppbanner/botnbanner framside (mobil)

– Visning på skjermar med ei breidde mindre enn 1025px.

– Format: 718px x 300px til 360px

Modul 5, 6, 7 og 8: Skyskraper framside

– Visning på skjermar med ei breidde lik eller større enn 1245px.

– Format: 180px x 180px til 500px.

Modul 9, 10 og 11: Skyskraper artikkel

– Visning på skjermar med ei breidde lik eller større enn 1245px.

– Format: 180px x 180px til 500px.

Modul 12 og 13: Botnbanner artikkel

– Visning på skjermar med ei breidde lik eller større enn 1025px.

– Format: 980px x 150px til 300px

Modul 14 og 15: Botnbanner artikkel (mobil)

– Visning på skjermar med ei breidde mindre enn 1025px.

– Format: 718px x 300px til 360px

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord