Lokale nyhende frå Ytre Sogn 20. oktober 2020
Ytre Sogn 20. oktober 2020

Abonnement

Ytre Sogn har følgande abonnementsprisar:

Papiravis inkl. eAvis (inntil 5 brukarar)
Heilår: kr. 2300,-
Halvår: kr. 1250,-
Kvartal: kr. 700,-

Bedriftsabonnement
Papirutgåva og eAvis (inntil 5 brukarar) kr. 3000,-

Papiravisa kjem fast ut kvar tysdag og fredag. Studentar får 50% rabatt.

Eit abonnement på Ytre Sogn inkluderar og tilgang til eAvisa. Det er mogleg å berre tinge eAvisa til kr. 2000,- per år. Tilgang til eAvisa vert gjeve i vekedagar mellom kl. 08.00 – 15.00.

Trykk her for å tinge Ytre Sogn.

Er du allereie abonnent og vil ha tilgang på eAvisa, eller ønskjer å kjøpe einskildutgåver? Ta kontakt med abonnementsavdelinga på abonnement@ytresogn.no eller 57 71 45 90. Du kan og ta kontakt om du ønskjer midlertidig stopp i levering, eller vil omadressere papiravisa.

OBS: Abonnentar kan lese eAvisa på inntil fem einingar per dag. Abonnementet vil bli låst om ein forsøkjer å logge seg på ytresogn.no på ei ny eining når denne grensa er nådd. Merk at eAvisa eignar seg best på litt større skjermar, som til dømes nettbrett eller PC/Mac.

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord